مطالب

نصب websphere بر روی سیستم عامل لینوکس با پروفایلstand alone

  • نصب بر روی سیستم عامل لینوکس با پروفایلstand alone
    در ابتدا فایل iso مربوط به was (websphere)را mount می کنیم. نرم افزار IBM Installation Manager را با دستور زیر باز کنید. /opt/IBM/InstallationManager/eclipse/launcher گزینه
  • INSTALL را انتخاب کنید. و سپس گزینه Repositories را انتخاب کنید
repo-websphere-install

گزینه add Repositories را انتخاب کنید تا مسیر فایل Repositories.config تعیین گردد.

add-repo-websphere-install

گزینه search service را طبق تصویر غیر فعال کرده و ادامه دهید search-disable-repo-websphere-install.jpg

search-disable-repo-websphere-install

1- ادرس Repository را درج و گزینه Ok را انتخاب نمائید.

add-repository-websphere-install

در قسمت install package طبق تصویر گزینه ها را انتخاب نمایید

accept-license-websphere-install

طبق تصاویر ادامه دهید، گزینه Next را انتخاب نمائید.

profile-websphere-install
profile2-websphere-install
profile3-websphere-install

با انتخاب گزینه Next نصب به پایان می رسد. و وارد مرحله نصب پروفایل می شود. قابل ذکر است اگر گزینه None انتخاب شود و صفحه بسته شود و یا برای اضافه کردن پروفایل جدید می توان از مسیر زیر صفحه ایجاد پروفایل را باز کرد. /opt/IBM/WebSphere/AppServer/bin/ProfileManagement/wct.sh

profile-install

برای ایجاد پروفایل می توان بر روی گزینه create کلیک کرد.

profile-type-install

حال گزینه های مختلفی دیده می شود که در فصول آینده تمامی گزینه بررسی می گردد در اینجا چون هدف ساخت پروفایل Standalone می باشد بر رو ی گزینه Application server انتخاب میکنیم و next را میزنیم.

profile-custom-install

در این مرحله نیز گزینه اول را برای حالت standalone انتخاب می کنیم. حال در مرحله بعد برای تعین نام کاربری و پسورد کنسول مدیریت وب اسفیر می باشد.که بدلخواه نام کاربری و پسورد را مینویسیم و وارد مرحله بعد می شود.

profile-install-user

اگر در این قسمت تیک را برداریم بدون وارد کردن یوزر و پسورد به کنسول وب میتوان وارد شد. پس از وارد کردن یوزر و پسور گزینه Next را می زنیم. در مرحله بعد نیز تمامی تنظیمات پروفایل برای ما نمایش داده می شود و در صورت تایید ساخته می شود

profile-install-create

پس از زدن دکمه Next وارد ساخت پروفایل می شود و در انتها با صفحه زیر روبرو می شویم که اگر تیک گزینه را بر داریم ویزارد استارت نمایش داده نمی شود و اگر تیک که به صورت پیشفرض قرار دارد بگذاریم باشد و پایان را بزنیم وارد ویزارد استارت پروفایل می شود و می توان پروفایل را استارت کرد.

profile-install-end

4-3- نحوه استارت پروفایل برای استارت کردن پروفایل باید دستور زیر را اجرا کنیم. /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrv01/bin/startServer.sh server1 پس اجرای دستور سرور استارت می شود و میتوان از مسیر زیر که در صفحه مرورگر وارد می کنیم کنسول را مشاهده کنیم. https://ip:9043/ibm/console/logon.jsp سپس با وارد کردن یوزر و پسورد وارد کنسول ادمین می شویم.

profile-install-console

برای استاپ کردن پروفایل وب اسفیر نیز می توان از دستور زیر استفاده کرد. /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrv01/bin/stopServer.sh server1

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید