مطالب

راهنمای نصب IBM MQ 8 بر روی لینوکس

نصب بر روی لینوکس :

برای نصب MQ بر روی لینوکس می بایست بسته های rpm مربوط به آن را نصب نمود ولی بدلیل اینکه نصب این بسته ها دارای ترتیب مشخصی می باشد می بایست از ترتیب ذیل برای نصب آنها استفاده نمود. علاوه بر نصب این بسته های نیاز به قبول کردن License خود MQ نیز می باشد که در دستورات ذیل قابل مشاهده است  ( هم اکنون MQ8 بر روی لینوکس نصب می شود )  :

 

 

ابتدا وارد مسیر بسته های MQ 8 شده و دستورات ذیل را اجرا می کنیم :

tar -xvf mqadv_dev80_linux_x86-64.tar.gz

اسکریپت زیر را ران می کنیم و لایسنس را اکسپت می کنیم

./mqlicense.sh 

سپس بسته های زیر را نصب می کنیم که حداقل پیکج ها می باشند برای نصب mq بر روی لینوکس

rpm -ivh MQSeriesRuntime-8.0.0-4.x86_64.rpm

rpm -ivh MQSeriesServer-8.0.0-4.x86_64.rpm

rpm -ivh MQSeriesClient-8.0.0-4.x86_64.rpm

rpm -ivh MQSeriesExplorer-8.0.0-4.x86_64.rpm

rpm -ivh MQSeriesGSKit-8.0.0-4.x86_64.rpm

rpm -ivh MQSeriesJRE-8.0.0-4.x86_64.rpm

rpm -ivh MQSeriesMan-8.0.0-4.x86_64.rpm

rpm -ivh MQSeriesSDK-8.0.0-4.x86_64.rpm

rpm -ivh MQSeriesServer-8.0.0-4.x86_64.rpm

rpm -ivh از دستور زیر میتوان برای اطمینان از نصب بسته ها استفاده کرد.

rpm -qa | grep -i mq

مسیر فایل های نصب شده در مسیر زیر می باشد.

ls -ltr /opt/mqm/

          برای اینکه بتوان MQ را در لینوکس اجرا نمود می بایست کاربر root را به گروه mqm و کاربر mqm را به گروه root اضافه نمود. بعد از انجام اینکار می بایست حتما یکبار سیستم reboot شود.

usermod  -G root mqm

usermod  -G mqm root

reboot

( در لینوکس برای اجرای MQ Explorer از دستور strmqcfg استفاده می کنیم )

rpm -ivh MQSeriesJava-8.0.0-4.x86_64.rpm

MQSeriesJRE-8.0.0-4.x86_64.rpm

تا اینجا تنها نرم افزار نصب شده است و حالا نوبت به تنظیم و پیکره بندی می رسد. برای شبیه سازی یک محیط واقعی باید این نرم افزار بر روی دو سرور نصب شود که یکی سرور محیط شرکت است و دیگری به عنوان مثال بانک مرکزی می باشد.

در سرور ها پس از نصب نرم افزار mq  باید ابتدا یک qmanager  ساخته شود. در زیر شاخه این qmanager  باید ابتدا 3 q ساخته شود . اول یک q local بانام qlocal  ساخته می شود.

 

 

mq2

بعد دکمه Finish  را می زنیم.

دوم یک qlocal  از نوع transmition به نام qtrans ساخته می شود.

mq3

در این جا از نوع transmition  انتخاب می کنیم.

mq4

سپس دکمه Finish  را می زنیم.

و سوم یک qremote که در این q  باید آدرس آیپی و پورت q مقصد اضافه شود qtrans نیز انتخاب شود.

mq5

سپس دکمه Next  را میزنیم. در این مرحله نام qmanager  سرور مقصد و qremote را وارد می کنیم.

mq6

در نهایت نمایی از q  ها به شکل زیر می باشد.

mq7

و در سرور دیگر نیز به همین ترتیب q  ها ساخته می شود و فقط در qremote باید qmanager  سرور مقصد و qremote وارد شود و qtrans نیز انتخاب شود. نمایی از q  ها در سرور دوم به شکل زیر می باشد.

mq8

حال که در دو سرور q ها ساخته شده است . باید سراغ کانال ها بریم .برای ساخت کانال ها باید بر روی channels کلیک راست کرد و یک channel ساخت از نوع Receiverو یک کانال از نوع Sender  می سازیم . فقط در کانال sender  باید آی پی پورت مقصد را وارد کرد.

 

mq9

mq10

کانال receiver  انجام شد.

mq11

در کانال sender  باید ip , port  سرور مقصد را وارد کرد و در نهایت qtrans را انتخاب کرد.

mq12

حال در دوسرور اعمال بالا را انجام داده و دو کانال را ایجاد می کنیم باید توجه کرد نام کانال ها متناظر (کراس )هم باشند و ای پی و پورت نیز برای سرور مقصد متصل شود.  

mq13mq13mq13

در سرور ها Listener  نیز بر روی همان پورت که وارد کردیم ایجاد می شود. این مدل راه اندازی مدل نقطه به نقطه می باشد که در اکثر بانک ها و پروژه ها از این نوع استفاده می شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید