نصب ایجنت زبیکس در سرور های لینوکسی ردهت

نصب ایجنت زبیکس در سرور های لینوکسی ردهت

 1. فایل های zabbix-agent.rpm و zabbix-sender.rpm و zabbix-get.rpm را از سایت زبیکس دانلود می کنیم و بر روی سرورها قرار می دهیم .

  • Wget repo.zabbix.com/zabbix/3.0/rhel/8/x86_64/zabbix-agent-3.0.31-1.el8.x86_64.rpm

   Wget repo.zabbix.com/zabbix/3.0/rhel/8/x86_64/zabbix-get-3.0.31-1.el8.x86_64.rpm 
   Wget repo.zabbix.com/zabbix/3.0/rhel/8/x86_64/zabbix-sender-3.0.31-1.el8.x86_64.rpm
 2. با دستور rpm –ivh پکیج ها را نصب می کنیم . این کار را با یک دستور انجام می دهیم

  1. a. rpm -ivh zabbix-*

 3. بعد از نصب پکیج ها باید زبیکس ایجنت را کانفیگ کنیم که به سرور زبیکس وصل شود. برای این کار به مسیر /etc/zabbix/ رفته و فایل zabbix-agentd.conf را ویرایش می کنیم ومقادیر Servere و server active را ip سرور زبیکس قرار می دهیم و همچنان مقدار hostname را هاست نیم سرور قرار می دهیم .