دیتابیس Db2

Docker نصب در سیستم عامل اوبونتو ۲۰ نسخه سرور

داکر Docker یک برنامه کاربردی است که فرآیند مدیریت پردازش های برنامه ها را توسط مخزن ها Containers راحت تر می کند. مخزن ها منابع ایزوله شده ای هستند که اجازه می دهند پردازش برنامه های شما در آن محیط ها انجام شوند. آن ها بسیار شبیه به ماشین ها مجازی هستند ، اما مخزن ها قابل حمل (Portable) هستند و همچنین منابع سازگار بیشتری دارند وبه سیستم عامل میزبان وابسته هستند. در این آموزش نسخه عمومی Docker Community Edition (CE)  را نصب و استفاده می کنیم. خودتان Docker را نصب می کنید و با مخزن ها Containers و منبع ها Images کار می کنید ، و یک منبع image را به منابع Docker اضافه می کنید.

در این آموزش به موارد زیر نیاز دارید :

  • یک سرور مجازی Ubuntu 20 server با دسترسی یک کاربر غیر ریشه non-root و عضو sudoer همراه با یک دیوار آتش Firewall.  
  • یک حساب کاربری در Docker Hube ، البته اگر می خواهید که یک image برای خودتان بسازید .
  • قبل از شروع مراحل لازم است آی پی شکن را در DNS سیستم اوبونتو اضافه کنیم که بتواند با سایت داکر در ارتباط باشیم.

برای نصب مراحل زیر را طی می کنیم :

۱- بسته (package) نصب داکر در منابع رسمی اوبونتو موجود می باشد ولی ممکن است که آخرین نسخه در این منابع موجود نباشد برای همین آخرین نسخه را از منابع رسمی Docker نصب می کنیم. برای این کار منبع بسته (package source) جدید را به سیستم اضافه می کنیم و برای اطمینان از معتبر بودن دانلود بسته کلید GPG را اضافه می کنیم.

 

$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
$ sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu focal stable"


2-سپس دیتابیس بسته ها را منابع جدید Docker که اضافه کردیم را به روز رسانی می کنیم :

 

$ sudo apt update


3-با دستور زیر Docker را نصب می کنیم :

$ sudo apt install docker-ce

4-اکنون Docker باید بر روی سیستم شما نصب شده باشد ، سرویس daemon آن اجرا شده باشد و هنگام راه اندازی مجدد سیستم (reboot) برای اجرای خودکار ، فعال (enable) شده باشد.

$ sudo systemctl is-active docker
$ sudo systemctl is-enabled docker
$ sudo systemctl status docker
$ sudo systemctl stop docker			#stop the docker service
$ sudo systemctl start docker			#start the docker service
$ sudo systemctl  restart docker		#restart the docker service

 

 

 

 

 

 5-  نمایش ورژن و شروع به کار برای اجرای داکر بدون مجوز 

$ sudo usermod -aG docker $USER
OR
$ sudo usermod -aG docker username
$ newgrp docker 
$ groups
$ docker run hello-world

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید